“Dankzij de snelle diagnose konden we erger voorkomen”

Verzuim door fysieke klachten

In Nederland wordt 34% van het ziekteverzuim veroorzaakt door fysieke klachten. Zoals pijn aan spieren en gewrichten. Daarom is het cruciaal om snel te weten wat de oorzaken van zulke gezondheidsklachten zijn. Want daarmee voorkomt u langdurige uitval en bijbehorende hoge kosten.

Validus zorgt voor een snelle diagnose van werkgerelateerde klachten aan botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Met duidelijk en betrouwbaar onderzoek en diagnostiek.

Fysieke klachten werknemer

Wij werken voor werkgevers, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. U kunt ons inschakelen als uw werknemers verzuimen of dreigen te verzuimen vanwege fysieke klachten. Validus biedt oplossingen als:

  • Onduidelijk is wat de medewerker heeft.
  • Onduidelijk is hoelang het herstel gaat duren.
  • Wachten op een medische diagnose via de reguliere zorg te lang duurt.
  • Een second opinion nodig is.

Snelle diagnose betekent korter verzuim

Voordeel van onze dienstverlening is dat wij medewerkers in een vroeg stadium kunnen zien. Want veel eerder dan de reguliere gezondheidszorg. Daardoor kunnen we sneller de oorzaken van de fysieke klachten in kaart brengen. U krijgt daarna een duidelijke diagnose met een goed advies over herstel en terugkeer naar werk. Zo helpen wij werknemers met fysieke klachten werkelijk verder. En verkorten we verzuim of kunnen zelfs ziekteverzuim voorkomen.

Onderzoek door verschillende specialisten

We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de klacht. Zo betrekken we bij onze diagnosestelling een fysiotherapeut, orthopedisch chirurg en psycholoog. Via een intake bepalen wij op maat welke expertises er nodig zijn voor een goede diagnose.
Twijfelt u aan een elders gestelde diagnose? Dan kunt u altijd bij ons terecht voor een second opinion.

Werknemer aanmelden

Onze dienstverlening is voor:

  • Werknemers met arbeidsrelevante en of arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat.
  • Zowel verzuimende als niet-verzuimende medewerkers.

Verder is het belangrijk dat:

  • De werknemer toestemming geeft voor uitwisseling van medische informatie met de betrokken bedrijfsarts/medisch adviseur, huisarts en medisch specialist(en).
  • De werknemer mee werkt aan de daarvoor benodigde diagnostiek.

Neem contact met ons op om een medewerker aan te melden of voor meer informatie.

Verzuim door fysieke klachten?

Wij bieden een snelle diagnose
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.