“Ik weet nu hoe ik mijn mensen vitaal en fit houd”

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is geen modewoord maar een realiteit die voor alle organisaties belangrijk is. Feit is dat de arbeidsmarkt verandert door vergrijzing en een afname van de beroepsbevolking. Goed gekwalificeerd en gezond personeel is schaars, en veel gevraagd. Zulk personeel houdt u dus graag binnenboord en goed (dus duurzaam) inzetbaar.

Moderne bedrijfsgezondheidszorg

Goed werkgeverschap bekommert zich om de duurzame inzetbaarheid van mensen. Want het betekent dat u in uw personeelsbeleid rekening houdt met de levensfases waarin uw mensen zich bevinden. En dat u daarop anticipeert met uw bedrijfsgezondheidszorg. Want hoe houdt u een werknemer duurzaam en flexibel inzetbaar?

Ziek door het werk

Als een medewerker gezondheidsklachten heeft, is het altijd belangrijk om breder te kijken dan alleen de medische kant. Wat zijn de werkomstandigheden van de medewerker? Welke arbeidsbelasting kan hij of zij aan? Hoe kunt u de omstandigheden zo aanpassen dat de werknemer het werk goed kan (blijven) uitvoeren? Dit zijn vragen waarop Validus het antwoord weet.

WIA risico

Organisaties die aandacht schenken aan een gezonde werkomgeving bevorderen daarmee een efficiënte bedrijfsvoering. De gezondheidsproblemen van werknemers worden beperkt en beheerst. Hierdoor vermindert het verzuim en WIA risico.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen

Veel bedrijven en organisaties willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is daar een onderdeel van. Validus biedt organisaties hierbij professionele ondersteuning op het gebied van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Dat doen we samen met de betrokken arbo-artsen en verzekeraars.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.